گارکاه دو – بخش انباری

گارکاه دو – بخش انباری

کارگاه پرسپولیس دارای انبارهای مختلف و متعددی برای نگهداری محصولات و تولیدات می باشد.

درباره نویسنده

پست های مرتبط

کارگاه دو – بخش قابسازی

کارگاه پرسپولیس دارای بخش های مختلفی از جمله کارگاه نجاری...

کارگاه یک – بخش مونتاژ

به دلیل اینکه این بخش نیاز به دقت و ظریف...

کارگاه یک

کارگاه یک دارای بخش های مختلفی از جمله انبار ،...

support
راهنمایی میخواهید؟
09128539420
تلگرام
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait

تنظیمات پوسته